Over ons

Team

 

Dr. Margriet Pol

Hoofd zorg

Docent en senior onderzoeker Lectoraat Ergotherapie Hogeschool van Amsterdam (HvA) en senior onderzoeker Lectoraat Digital Life Centre, HvA/ Projectleider Hipper/ SO-HIP studie.

Prof. Dr. Ir. Ben Kröse

Algemeen directeur

Emeritus lector Digital Life Centre, HvA , emeritus hoogleraar Ambient Robotics aan de Universiteit van Amsterdam.

B.J.A. Kröse - HvA

Dr Michel Oey

Hoofd technologie

Docent/Onderzoeker System/ Software engineering HvA.

Digital Life Centre

Sergio Bondietti BSc.

Software developer, master student Information Studies: Human Centred Multimedia UVA.

Sergio Bondietti | Zorginnovatie

Matthijs Alderliefste, MSc.

Bedrijfsvoering ondersteuning.

Edit photo

Partners

Ross Gordon Ross Gordon, HvA Ventures

Bianca M Buurman Bianca Buurman, AUMC

Bart Visser Dr Bart Visser, Lector Oefentherapie HVA

Ontstaansgeschiedenis

Hipper is ontstaan uit het Urban Vitality project van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). In dit project is onderzoek gedaan naar de inzet van sensortechnologie ter ondersteuning van het dagelijks functioneren bij kwetsbare ouderen.

Project Hipper startte als een opdracht van CREATE-IT, het Kenniscentrum van de Hogeschool van Amsterdam. Studenten van de opleidingen zorg en techniek bundelden hun krachten om samen een oplossing te bedenken voor het beter laten doorwerken van de revalidatie van oudere mensen in de thuissituatie. Zij ontdekten dat oefeningen vaak onvolledig of verkeerd worden uitgevoerd, wat tot een langzamer herstel leidt.
 
Vervolgens is de stap genomen om inzichtelijk te maken hoe actief een patiënt is. Tientallen ouderen zijn sindsdien gerevalideerd met Hipper, dankzij de medewerking van een aantal zorginstellingen waar pilots gedraaid zijn. In de eerste pilots zijn de bevindingen naar boven gekomen dat het behandelprotocol het zelfmanagement van de patiënt vergroot en de zorgprofessional gerichter kan behandelen. Hipper verhoogt de effectiviteit van het  revalidatieproces. Verdere validatie van Hipper is gedaan in de So-Hip studie.

Uit deze onderzoek en ontwikkeling aan de Hogeschool van Amsterdam met Amsterdam UMC is Hipper Therapeutics opgericht. Hipper Therapeutics zorgt ervoor dat de resultaten van deze onderzoek en ontwikkeling ten goede komt van ouderen door diensten te verlenen aan revalidatie organisaties.

Hipper Therapeutics en haar partners zorgen ervoor dat kwetsbare ouderen worden gestimuleerd om de regie in eigen hand te nemen en zorgprofessionals te ondersteunen bij hun werkzaamheden dit te realiseren.