Partners

Het Hipper-platform is in 2013 ontstaan uit het Urban Vitality project van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). In dit project is onderzoek gedaan naar de inzet van sensortechnologie ter ondersteuning van het dagelijks functioneren bij kwetsbare ouderen.

 

Project Hipper is een opdracht van CREATE-IT, het Kenniscentrum van de Hogeschool van Amsterdam. Studenten van de opleidingen zorg en techniek bundelden hun krachten om samen een oplossing te bedenken voor het beter laten doorwerken van de revalidatie van oudere mensen in de thuissituatie. Zij ontdekten dat oefeningen vaak onvolledig of verkeerd worden uitgevoerd, wat tot een langzamer herstel leidt.

 

In november 2014 is de stap genomen om inzichtelijk te maken hoe actief een patiënt is. Tientallen ouderen zijn sindsdien gerevalideerd met Hipper, dankzij de medewerking van een aantal zorginstellingen waar pilots gedraaid zijn. In de eerste pilots zijn de bevindingen naar boven gekomen dat het behandelprotocol het zelfmanagement van de patiënt vergroot en de zorgprofessional gerichter kan behandelen. Hipper verhoogt de effectiviteit van het revalidatieproces. Om deze reden streeft de Hipper Academy in samenwerking met Hipper Research & Development (R&D) ernaar een platform te bieden dat kwetsbare ouderen stimuleert om de regie in eigen hand te nemen en zorgprofessionals te ondersteunen bij hun werkzaamheden dit te realiseren.

De HvA, UvA, Hipper Academy, Hipper R&D en andere partners zijn continue bezig met de ontwikkeling van de applicatie en wetenschappelijke studies naar de effectiviteit en efficiëntie van de Hipper.