Onderzoek

ECOFIT+ project

Ouderen die herstellen na COVID-19 krijgen extra ondersteuning op afstand. In het eCOFIT+ project van de Hogeschool van Amsterdam en GRZPLUS (samenwerking op revalidatie van Omring en De Zorgcirkel) met Hipper Therapeutics wordt Hipper ingezet. De patiënt en de zorgverleners kunnen de data inzien, zodat die een basis kunnen vormen voor het gesprek. Daarnaast kunnen de ouderen beeldbellen met hun zorgverleners. Naar verwachting zal het project in december 2020 de eerste resultaten opleveren. Contact: b.visser2@hva.nl

Meer over het project in: Kamerbrief voortgang innovatie en zorgvernieuwing (28-9-2020).

So-Hip Studie

Dr. Margriet Pol is sinds april 2016 begonnen met de So-Hip studie om de effecten uit te wijzen van het revalideren met behulp van coaching en sensoren. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling ouderengeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, het lectoraat Digital Life van de Hogeschool van Amsterdam en het lectoraat Ergotherapie; Participatie en Omgeving van het Amsterdam Centre for Innovative Health Practice (Achieve) van de Hogeschool van Amsterdam. Deze studie is in samenwerking met meerdere zorginstellingen uitgevoerd en is gefinancierd door NutsOhra Fonds. De resultaten zijn begin 2019 gepresenteerd. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar www.sohipstudie.nl of naar het proefschrift Sensor monitoring to measure and support activities of daily living for independently older persons.

http://hdl.handle.net/11245.1/866072a0-2b13-4cba-9307-42521b63b01f

Andere publicaties